Mertjänster

Utöver bredband, tv och telefoni erbjuder det öppna nätet en rad andra tjänster. Läs mer nedan.

Det öppna nätet möjliggör för nya typer av tjänster så som välfärdstjänster, fastighetstjänster och smarta hemfunktioner. iTUX knyter löpande nya partners till oss som erbjuder sådana tjänster. Den gemensamma nämnaren är såklart ett fast bredband. Läs mer under respektive rubrik till vänster.