Support

Har du problem med din tjänst? Nedan kan du läsa hur du går tillväga för att komma i kontakt med rätt support. Du kan också ta hjälp av instruktionerna för inkoppling under rubrikerna till vänster nedan.

Anslutning av dator

  1. Anslut nätverksladden till uttaget eller mediaboxen
  2. Anslut nätverksladden till datorn
  3. Du kommer till portalen där du kan beställa tjänster

Uttaget eller mediaboxen kan ha flera utgångar och se olika ut. Vänligen kontakta din tjänsteleverantör för mer information om vilken utgång du ska använda.