Komma med i nätet

Är du privatperson eller representerar ett företag? Testa om du är ansluten nedan.

Kan jag beställa tjänster?

Privat- och företagskunder

Det är inte så svårt att ta del av öppna nät och maximera valfriheten som du kanske tror. Våra nät byggs självklart med den modernaste tekniken, vilket gör att det inte bara är framtidssäkrat utan också att marknadsvärdet på din bostad/fastighet stiger.